Všeobecné obchodní podmínky

 • Kupní cena

Kupní cena zboží se stanoví podle cenové nabídky platné v době uzavření Kupní smlouvy. Tato cenová nabídka je závazná do doby, než bude dohodou smluvních stran odsouhlasena cena nová.

V případě, že je kupující ve zpoždění s úhradou jakékoliv faktury vystavené prodávajícím, má prodávající právo zastavit expedici zboží kupujícímu.

 • Dodání zboží

Způsoby doručení:

 1. Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu včetně úhrady ceny za přepravu.
 1. Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu, plátcem ceny za přepravu je kupující.
 2. Kupující si zajistí odběr zboží včetně úhrady ceny přepravy.

Místo doručení určí kupující v objednávce.

Převzetí zboží potvrdí kupující prodávajícímu zasláním řádně podepsaného dodacího listu.

 • Platební podmínky
 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu určenou pro konkrétní zboží v cenové nabídce a uvedenou na faktuře.
 2. Kupní cena doručeného zboží bude uhrazena ve shodě s fakturou vydanou prodávajícím. Povinnost kupujícího je zaplatit kupní cenu.
 • Objednávka zboží

Pro objednání zboží je potřeba uvézt veškeré informace.

 • název a fakturační údaje kupujícího
 • číslo profilu, rozměr + délka
 • barva
 • množství
 • balení, pokud je jiné než standardní
 • požadovaný termín dodání
 • způsob přepravy