Profil společnosti:

Společnost EXTRAPLAST byla založena v roce 1993 a v roce 1995 zahájila vlastní výrobu plastových profilů.

Provozovna společnosti je v Napajedlích – průmyslový areál Slavia.

Společnost působí ve vlastních výrobních prostorách.

Společnost Extraplast vyrábí plastové profily určené pro použití ve stavebnictví, nábytkářském průmyslu, těsnění pro technické aplikace, plastové hadičky a trubičky z různých typů polymerních materiálů.

Z hlediska materiálů zpracovává polyvinylchlorid (PVC-P, PVC-U), polyetylén (HDPE, LDPE), polypropylén (PP, kopolymery PP), termoplastické elastomery (TPE), polyamid (PA), polykarbonát (PC), polybutyléntereftalát (PBT), polyoximetylén (POM) a další materiály.

Firma disponuje vlastním vývojem tvarů profilů i konstrukčními kapacitami tvarovacích nástrojů. Je silně zákaznicky orientovaná, to znamená, že vyvíjené produkty odpovídají přímo potřebám jednotlivých zákazníků.

Kromě modernizace strojního vybavení firma Extraplast usiluje o co nejmenší vliv svých výrobních technologií na životní prostředí. Mezi konkrétní aktivity v této oblasti lze uvést:

  • zařazování pouze takových materiálů, které nevykazují při technologických procesech ani při následném použití žádné nebezpečné vlastnosti
  • třídění a recyklace technologických odpadů přímo ve výrobě a jejich opětovné využití
  • třídění odpadů nevyužitelných ve vlastním technologickém procesu a jejich následné zpracování u externího zpracovatele
  • racionalizace technologických procesů za účelem minimalizace materiálových a energetických ztrát

 

NOVINKY