NOVINKY

Firma Extraplast s.r.o. v současné době realizuje projekt, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Název programu: Inovace – Inovační projekt – Výzva I

Název projektu: Inovace ve společnosti EXTRAPLAST s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005583

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zavedení nového produktu v podobě trubičky HDPE pro zafukování, která byla předmětem vlastního vývoje a zavedení nového výrobního procesu.

 

1. etapa

Projekt je vnitřně strukturován na dílčí etapy a dodávky. V rámci 1. etapy již byla realizována dodávka těchto technologií: jednošnekový vytlačovací stroj, jednošnekový koextruzní vytlačovací stroj (2 ks), koextruzní vytlačovací hlava a kalibrační zařízení, filtr taveniny, odtahové zařízení, navíjecí zařízení a nožová řezačka pro řezání trubek.

2. etapa

V průběhu roku 2017 byla realizována 2. etapa projektu, v rámci níž byla výrobní linka doplněna o zubové čerpadlo, laserové měřicí zařízení, popisovací zařízení vhodné pro HDPE, gravimetrický automatický navažovací systém a kontrolní přístroj pro měření indexu toku taveniny vstupních surovin HDPE.

3. etapa

Během závěrečné etapy projektu, která byla zahájena v roce 2017 a pokračovala v první polovině roku 2018, bylo pořízeno zařízení na měření tloušťky stěny, koronizační zařízení a navíjecí zařízení pro převíjení trubiček.

Výrobní linka na výrobu trubičky HDPE pro zafukování byla uvedena do trvalého provozu 15.5.2018.

 

Realizace projektu byla ukončena k 30.6.2018